Willem van Viersen of van Vierssen?

Het toponym Viersen.Xanten.Contact.

De familienaam Viersen, Van Viersen komt in het begin van de 16e eeuw op verschillende plekken voor in het gebied nu Nederland genoemd alsook in het Hertogdom Gelre. In het nu Duitse Xanten bevond zich Johan van Viersen. Hij was geheimschrijver en secretaris maar ook gevolmachtigde van de toenmalige Karel, hertog van Gelre, graaf van Egmont. Hij was tevens Domheer van Xanten en Zutphen. Hij is begraven in de kruisgang van de Dom. In de westzijde vindt men aan de noordkant de hoge staande grafsteen in de muur met daarop Joanni a Virsen, de verlatijnste schrijfwijze van de naam. In de Duitse literatuur wordt hij vermeld als Johan von Viersen. In Gelre en de Habsburgers, een uitgave van het Genootschap Gelre wordt vermeld dat Van Viersen bij de dood van de hertog in 1538 aan zijn sterfbed verbleef en zijn laatste wil optekende. Hij zelf stierf in 1555. In 1506 reisde hij naar Schotland om bij de Schotse koning die een neef was van de Gelderse hertog om steun te vragen voor de strijd van de hertog tegen de Habsburgers die hem zijn hertogdom betwistten. Johan moet rond 1480 geboren zijn om het mogelijk te maken in 1506 een leeftijd te hebben die hem voldoende gezag gaf om bij zo een missie au serieux te worden genomen. Hij was afkomstig uit Arnhem, waar de familie tot het establishment behoorde. Hij trad toe tot het kapittel van st. Walburg in Zutphen en werd vervolgens Domheer van Xanten. Onder zijn gezag is in Gelre geld gemaakt.

Het toponym Viersen

Pagina 1 van 5