Willem van Viersen of van Vierssen?

Het toponym Viersen.Xanten.Contact.

Ongeveer te zelfder tijd, in 1538 wordt een Willem van Viersen muntmeester van de steden Deventer, Zwolle en Kampen en later ook van de munt van Nijmegen.

 

In begin 1500 wordt vermeld Matthijs van Viersen, schepen van Vianen. Hij is de vader van Willem van Viersen die geboren werd in 1564 en die in 1586 muntmeester van Friesland werd. Dat niet alleen, hij bekleedde een groot aantal bestuursfuncties en was tevens rentmeester van de Domeinen van Friesland. Ook medeoprichter en gevolmachtigde ter Vergaderinge van de Westindische Compagnie. Zijn dochter Apollonia trouwde met de Friesche edelman Baerdt. Nageslacht van deze Willem van Viersen heeft zowel in de vrouwelijke als de mannelijke lijn een groot aantal huwelijken gedaan met grote Friesche families. De manlijke lijn vertoont naast gewone beroepen een groot aantal bestuurders maar vooral ook leden van de magistratuur. Tot in het begin van de negentiende eeuw hebben Van Viersens op deze wijze een belangrijke rol in de Frieslanden gespeeld.

 

Duidelijk is dat de Willem van Viersen die in 1538 muntmeester werd van Deventer niet dezelfde is als de Willem van Viersen die in 1586 muntmeester van Friesland werd. In het begin van 1500 moeten dus meer takken van het geslacht Van Viersen bestaan hebben. Beide hebben een muntmeester geleverd, Willem genaamd. Eerstgenoemde is waarschijnlijk een broer of een naast familielid van Matthijs van Viersen uit Vianen, vader van Willem van Viersen, die geboren in 1564 en die in 1586 Muntmeester van Friesland werd. Een derde leverde Johan, die Domheer van Xanten werd. Deze was dus niet van Pruisische, zoals wel gesteld wordt maar van Gelderse geboorte.

 

Ook in andere delen van “Nederland “ vinden we Van Viersens op hoge posities. Legerofficieren, Burgemeesters, voorts Predikanten in Vianen en de Betuwe. Vermeld wordt Hans van Viersen als een van de Watergeuzen.

Het toponym Viersen

Pagina 2 van 5