Willem van Viersen of van Vierssen?

Het toponym Viersen.Xanten.Contact.

Veel vroeger wordt vermeld Hermannus a of de Virsen, die in 1490 in Venetie verpoosde en daar uitgever was. Hij was blijkens literatuurverwijzingen van Duitse origine. In die tijd vond een explosie plaats van druk van allerlei belangrijkegeschriften die zo ter beschikking kwamen van Jan en Alleman. Een gevaarlijk beroep getuige de levensgeschiedenis van Giordano Bruno die daar een eeuw later verbleef en zijn liefde voor mystieke leringen en professie van boekhandelaar met de dood op de brandstapel moest bekopen. Venetie was een uitgeverscentrum.

 

We zien dus dat Van Viersens in de loop van 1500 op verschillende plaatsen in Nederland en Duitsland op belangrijke posities actief waren. De vermelding van de Duitse Hermannus doet vermoeden dat de oorsprong van de naam en familie Van Viersen in het gebied ligt dat nu Rijnland Westphalen genoemd wordt. Hier ligt ook de stad Viersen, waar de familie oorspronkelijk haar naam aan ontleend zal hebben. Von Viersen of Virsen danwel Neuenhofen van Viersen wordt tot eind 1600 als familienaam gevonden in de omgeving van Keulen. Dan lijkt het geslacht daar uit te sterven.

Gezien het aanzienlijke karakter van de posities zal geen tweede, onverwante familie zich met de naam Van Viersen gepresenteerd hebben. In alle genoemde gevallen zal het derhalve om een gezamelijke stam gaan.

 

Aangaande de spelling van de naam het volgende.

In de gebieden buiten Friesland wordt de naam eenduidig als (Van ) Viersen geschreven. Dat moge nu duidelijk zijn. Anders is het in Friesland. Daar gaan enkele leden van de Friesche Viersens hun naam schrijven met dubbel S, dus Van Vierssen of simpelweg Viersen of Vierssen. Voor het eerst begin 1600, maar in geen geval eerder. De meeste takken van de Friesche Viersens zijn zich Van Viersen blijven noemen. Enkele hebben vanaf begin 1600 de schrijfwijze Van Vierssen aangenomen of zijn daar, tot zeer recent, om hen moverende redenen toe over gegaan.

Het toponym Viersen

Pagina 3 van 5