Willem van Viersen of van Vierssen?

Het toponym Viersen.Xanten.Contact.

Het Stamboek van de Friesche Adel maakt aan de verwarring een einde. Men gaat er gemakshalve toe over alle Friesche takken van het geslacht Van Viersen te vermelden als Van Vierssen om zo althans op schrift eenheid te brengen. De Haan Hettema en de Redactie van het Stamboek zijn zich gezien hun uitleg bij de vermelding van het geslacht van de feitelijke onjuistheid van deze maatregel bewust geweest.

 

Maar nu het vreemde !

 

Het is dus zeker dat het geslacht Van Viersen voor het eerst in Vianen en Arnhem voorkomt en de naam ondubbelzinnig met een (unus) S wordt geschreven. Men ziet echter steeds dat in voorkomende literatuur de naam geheel ten onrechte geschreven wordt met dubbel S. Laatstelijk in het proefschrift over de Munt te Nijmegen. Prompt vervangt recent De Stad Deventer op haar internetsite de vermelding van Van Viersen als muntmeester in Van Vierssen met dubbel S. Dit weer in navolgingde site van de Munt van Leeuwarden in Friesland bij vermelding van Willem van Viersen, officier van de Munt in 1586. Eveneens ten onrechte moge nu duidelijk zijn.De Beheerder van deze beide webbagina's heeft inmiddels correcties aangebracht, waardoor de spelling inmiddels de historisch juiste is, namelijk met een enkele S. Daarbij ook aangevend dat de Geslachtsnaam Van Viersen van oorsprong met een enkele S geschreven wordt.

 

De vermelding van Geurdt van Viersen in begin 1500 met dubbel S in de reeks Schelto Patijn van nakomelingen van Karel de Grote is een historische fout. Hij woonde dus in Vianen waar de familie nog tot eind 1600 bezittingen had, onder andere een Vicarie. Het Stadsarchief geeft ondubbelzinnig aan dat de naam tot die tijd met een S ( unus) werd geschreven.

Het toponym Viersen

Pagina 4 van 5